Flightradar

Bron: www.flightradar24.com

SIMFLYING
Voorwaarden, spelregels en reglement voor het crew-membership

1.    Algemeen
Het crew-membership is bedoeld om jonge piloten de mogelijkheid te bieden om tegen een zeer aantrekkelijk tarief hun skills, kennis en vaardigheden op peil te houden.
Tegenover dit aantrekkelijke tarief staat – in aanvulling op de algemene voorwaarden van SimFlying – een aantal aanvullende voorwaarden en spelregels. Ze zijn van belang om het voor zowel SimFlying  als de crewmembers haalbaar te maken.  SimFlying heeft vooralsnog capaciteit ingeruimd voor maximaal 15 crew's: in totaal dus maximaal 45 deelnemers.

2.    Wat is een crew?
Een crew bestaat uit twee of drie personen die zich gezamenlijk als crew inschrijven en gedurende de hele periode van het membership in deze vaste bezetting vliegt in de simulator.  
Gezamenlijk betalen de crewleden de (vaste) prijs voor een crewmembership.  Vanzelfsprekend is deelname door drie personen voor elk van de vliegers financieel aantrekkelijker dan deelname door twee personen.

3.    Wat houdt het membership in?
Het membership geeft recht op 10 flightsimulatorsessies van elk drie uur.  Voor deze 10 sessies heeft een crew 14 maanden de tijd. Gemiddeld is dat één sessie per 6 weken. Elke crewdeelnemer ontvangt een eigen logboek waarin je kunt bijhouden wat je wanneer en hoe lang geoefend hebt.
Elke crew ontvangt een eigen username en login code waarmee  een crew(lid) toegang heeft tot de reserveringspagina voor crew's op de website. Je kunt zodoende zelf tot 4 maanden tevoren je keuze maken uit de tijdblokken die voor crew's gereserveerd zijn.

4.    Voor wie staat het crew-membership open?
Een crew dient  tenminste twee deelnemers te hebben die aantoonbaar een erkende opleiding voor een CPL volgen of (met succes) afgerond hebben. Een derde crewlid hoeft geen CPL-houder te zijn, maar het is in het belang van de andere crewleden dat een niet CPL-houder goede trainingssessies niet belemmert door te weinig kennis van zaken.


5.    De kosten
Een crew-membership kost per crew  1497,-  inclusief BTW.  Deze kosten dienen bij vooruitbetaling voldaan te worden.  Elk van de crewleden mag zijn aandeel afzondelijk betalen. Uiteraard ontvangen de deelnemers een op naam gestelde factuur en betalingsbewijs.

6.    Vervanging van een crewlid
Hoewel het uitdrukkelijk de bedoeling is dat een crew zijn vaste bezetting houdt, kunnen er omstandigheden bestaan waardoor incidenteel een crewlid niet  een gereserveerd tijdblok kan benutten, of zelfs helemaal niet meer beschikbaar is voor zijn crew.  Bij een incidentele verhindering mag een crew een ander persoon meenemen. Dat moet echter geen gewoonte worden. De vaste crewleden zijn verantwoordelijk voor een zodanige briefing van deze persoon dat deze geen schade toebrengt aan de kwetsbare delen van de simulator zoals de Throttle Quadrant en de stuurorganen.
Wanneer een crewlid door bijvoorbeeld verhuizing of loopbaanontwikkeling afscheid moet nemen van zijn crew, kan hij/zij en de overige crewleden een vervanger voordragen. Restitutie van (een deel van) het betaalde membership is niet mogelijk. Een vertrekkend crewlid dient zelf met zijn vervang(st)er het resterend membershipbedrag te verrekenen.  


7. Het reserveren van tijdblokken voor crews
Om het gemakkelijk en eenvoudig te houden kan elk lid van een crew inloggen op de reserveringspagina voor crew's. Via deze pagina is het moeglijk om tot 4 maanden tevoren een of meerdere tijdblokken voor zijn/haar crew te reserveren. Een gemaakte reservering wordt per email aan de crew bevestigd.  Vanzelfsprekend dienen de crewleden onderling te overleggen over de voor hun geschikte data en tijdblokken. Goede onderlinge afspraken zijn belangrijk om te vermijden dat herhaaldelijk wijzigingen of annuleringen nodig zijn.  Het aantal keren dat een gereserveerd tijdblok kan worden gewijzigd of geannuleerd is namelijk beperkt.

8. Wijzigingen en annuleringen
Het is mogelijk een gereserveerd tijdblok te wijzigen of te annuleren. Hiervoor hanteert SimFlying in afwijking van de Algemene Voorwaarden iewat strengere regels als voor boekingen van andere bezoekers. Een wijziging is eenmalig mogelijk tot 7 dagen voor een eerder gereserveerd tijdblok.
Het annuleren van een boeking kan tot 10 dagen tevoren. Deze strengere regels zijn nodig om te voorkomen dat tijdblokken nodeloos ongebruikt blijven ten koste van reserveringsmogelijkheden voor andere crew's (en SimFlying).

9. Storingen simulator
Het komt zelden voor, maar ook onze flightsim kan wel eens kuren hebben. In het geval deze zodanig zijn, dat een crewsessie niet kan doorgaan, geldt hiervoor de policy die in de Algemene Voorwaarden staat beschreven.  Omdat een simulator van 22 miljoen nu eenmaal wat robuuster is dan die van SimFlying, verwachten we – zeker van vliegers! – dat ze verantwoordelijk en zorgvuldig met de simulator omgaan.  

10. Aanvullende services
Crew's hebben de beschikking over de (digitale) bibliotheek van kaartmateriaal (nDac) en de 737 manuals. Desgewenst kunnen van kaarten of andere gegevens die voor een training nuttig zijn, prints gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor printouts van bijvoorbeeld geoefende approaches.
Als het tot enkele prints beperkt blijft, kost dat niets.  Frisdrankjes en lichte versnaperingen zijn tegen kostprijs verkrijgbaar, maar je mag het ook zelf meenemen.  Koffie, thee en water zijn gratis.

Dit crewreglement is ook als download beschikbaar. Klik hier.
Een inschrijfformulier voor het crewmembership kun je hier downloaden.


Neem voor vragen, nadere informatie of een kennismaking met  SimFlying en de simulator contact op met SimFlying via info@simflying of het contactformulier op de website.

SimFlying Amsterdam