Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteldDe op de website opgenomen afbeeldingen en films zijn overwegend in eigen beheer van SimFlying gemaakt. Personen die herkenbaar in beeld zijn, hebben hiervoor toestemming gegeven. Wanneer de betreffende personen tegen dit gebruik alsnog bedenkingen hebben, verzoeken wij hen dit aan ons kenbaar te maken.

SimFlying voldoet aan de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat SimFlying garandeert dat de gegevens die u bij het maken van een boeking en/of aanschaf van een cadeaubon verstrekt,  nooit aan derden worden doorgegeven. Voorts heeft SimFlying de wettelijk vereiste maatregelen getroffen om de veiligheid van verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. Om deze website zo doelmatig mogelijk in te richten, maakt de website gebruik van cookies.

SimFlying aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van misbruik van de op deze website opgenomen informatie of afbeeldingen door derden.

Het gebruik van teksten, foto’s en films die op deze website staan, is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van SimFlying.