Privacyverklaring

SimFlying hecht grote waarde aan de privacy van klanten. Om onze diensten en service te kunnen leveren heeft SimFlying van u een aantal (persoons)gegevens nodig.  In deze privacyverklaring leest u om welke persoonsgegevens het gaat, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Simflying heeft een flightsimulator in bedrijf waarin zowel professionele vliegers als niet professionele vliegers hun vliegvaardigheid kunnen ontwikkelen. Voor bedrijven biedt SimFlying mogelijkheden voor een (ont)spannend bedrijfsuitje. Om van de flightsimulator gebruik te kunnen maken dienen klanten via de website een boeking te maken en de betaling te verrichten. Bij het maken van een boeking wordt een aantal gegevens gevraagd en in het geautomatiseerde boekingssyteem opgeslagen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De persoonsgegevens die SimFlying van klanten vraagt, zijn beperkt tot wat nodig is om de dienstverlening naar behoren te kunnen laten functioneren:

  • Voor- en achternaamZodat we weten wie we kunnen verwachten en op wiens naam de factuur komt te staan; als er iets is met een specifieke boekingsdatum tot wie we ons moeten wenden om een oplossing te vinden. Ook nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting dat een (BTW) factuur op een specifieke naam moet staan.
  • E-mailadresNodig om een boekingsbevestiging te kunnen sturen en nodig voor eventuele correspondentie, kortom voor klantcontact en communicatie
  • TelefoonnummerNodig ingeval we contact op willen nemen in bijzondere situaties.
  • WoonadresNodig om te weten naar welk adres we een eventueel bestelde cadeaubon en/of het boekje Flying Skills op moeten sturen

Derde Partijen

Voor het afwikkelingen van de (geautomatiseerde) betalingen werkt SimFlying samen met Mollie BV.  Bij een betaling die via Mollie BV verloopt – bijvoorbeeld iDEAL – registreert Mollie BV uw bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer komt niet in het verwerkingssysteem van SimFlying terecht. SimFlying kan via een beveiligde verbinding met  Mollie BV het bankrekeningnummer van een klant opvragen teneinde een retourbetaling te kunnen doen ingeval van annulering van een boeking.

SimFlying heeft een verwerkingsovereenkomst met Miller Digital, de beheerder van de website van SimFlying.  In deze verwerkingsovereenkomst is geregeld dat  het opslaan en bewaren van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die voldoet aan de noodzakelijke digitale beveiligingsniveaus van data. Daarnaast is in de verwerkingsovereenkomst opgenomen dat Miller Digital de noodzakelijke maatregelen treft ter voorkoming van onwettig gebruik van persoonsgegevens.

Cookies en soortgelijke technologie

SimFlying’s website maakt geen rechtstreeks gebruik van cookies of registratie van IP-adressen.. SimFlying maakt wel gebruik van adverteren via Google Adwords.

Dat houdt in dat Google het bezoek aan de website van SimFlying registreert. Deze gegevens bieden SimFlying inzicht in het gebruik van de website, maar kunnen niet herleid worden tot specifieke personen of persoonsgegevens.

Delen en bewaren van persoonsgegevens

SimFlying deelt persoonsgegevens niet. Op grond van wettelijke bepalingen en de verwerkingsovereenkomst mag ook Miller Digital als beheerder van de website de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een aan de website van SimFlying gekoppelde digitale database. Deze database is beveiligd tegen toegang door onbevoegden en tegen  datadiefstal en zodoende slechts toegankelijk voor geautoriseerde (medewerkers) van SimFlying en de beheerder (Miller Digital) van de website.

Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur die nodig is  voor de bedrijfsvoering van SimFlying en uiterlijk de duur die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, onder andere de Belastingwetgeving. We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunt u zien op de factuur die u na het maken van een boeking of bestellen van een cadeaubon hebt ontvangen van SimFlying. Op verzoek kan SimFlying de betreffende gegevens verwijderen uit de boekings-database. De facturen van een specifieke boeking dient SimFlying echter te bewaren op grond van de wettelijke bewaartermijn.

Verantwoordelijke entiteit

SimFlying is gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd onder nummer 52547213 bij de Kamer van Koophandel.

Amsterdam,  17 mei 2018