Privacyverklaring en Disclaimer

SimFlying voldoet aan de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat SimFlying garandeert dat de gegevens die u bij het maken van een boeking en/of aanschaf van een cadeaubon verstrekt,  nooit aan derden worden doorgegeven. Voorts heeft SimFlying de wettelijk vereiste maatregelen getroffen om de veiligheid van verstrekte persoonsgegevens te waarborgen.  De wetgeving verplicht ons om in een zogeheten privacyverklaring inzichtelijk te maken welke gegevens wij van u nodig hebben.  Ook moeten we aangeven  waarom we die nodig hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren.  De privacyverklaring kunt u hier vinden.

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteldDe op de website opgenomen afbeeldingen en films zijn overwegend in eigen beheer van SimFlying gemaakt. Personen die herkenbaar in beeld zijn, hebben hiervoor toestemming gegeven. Wanneer de betreffende personen tegen dit gebruik alsnog bedenkingen hebben, verzoeken wij hen dit aan ons kenbaar te maken.  Het gebruik van teksten, foto’s en films op deze website  is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van SimFlying.

Om deze website zo doelmatig mogelijk in te richten, maakt de website gebruik van cookies.

SimFlying aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van misbruik van de op deze website opgenomen informatie of afbeeldingen door derden.