SimFlying voldoet aan de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat SimFlying garandeert dat de gegevens die u bij het maken van een boeking en/of aanschaf van een cadeaubon verstrekt, nooit aan derden worden doorgegeven. Voorts heeft SimFlying de wettelijk vereiste maatregelen getroffen om de veiligheid van verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. De wetgeving verplicht ons om in een zogeheten privacyverklaring inzichtelijk te maken welke gegevens wij van u nodig hebben. Ook moeten we aangeven waarom we die nodig hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. De privacyverklaring kunt u hieronder vinden.

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De op de website opgenomen afbeeldingen en films zijn overwegend in eigen beheer van SimFlying gemaakt. Personen die herkenbaar in beeld zijn, hebben hiervoor toestemming gegeven. Wanneer de betreffende personen tegen dit gebruik alsnog bedenkingen hebben, verzoeken wij hen dit aan ons kenbaar te maken. Het gebruik van teksten, foto’s en films op deze website is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van SimFlying.

Om deze website zo doelmatig mogelijk in te richten, maakt de website gebruik van cookies.

SimFlying aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van misbruik van de op deze website opgenomen informatie of afbeeldingen door derden.

Privacyverklaring

SimFlying hecht grote waarde aan de privacy van klanten. Om onze diensten en service te kunnen leveren heeft SimFlying van u een aantal (persoons)gegevens nodig.  In deze privacyverklaring leest u om welke persoonsgegevens het gaat, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Simflying heeft een flightsimulator in bedrijf waarin zowel professionele vliegers als niet professionele vliegers hun vliegvaardigheid kunnen ontwikkelen. Voor bedrijven biedt SimFlying mogelijkheden voor een (ont)spannend bedrijfsuitje. Om van de flightsimulator gebruik te kunnen maken dienen klanten via de website een boeking te maken en de betaling te verrichten. Bij het maken van een boeking wordt een aantal gegevens gevraagd en in het geautomatiseerde boekingssyteem opgeslagen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De persoonsgegevens die SimFlying van klanten vraagt, zijn beperkt tot wat nodig is om de dienstverlening naar behoren te kunnen laten functioneren:

  • Voor- en achternaam: Zodat we weten wie we kunnen verwachten en op wiens naam de factuur komt te staan; als er iets is met een specifieke boekingsdatum tot wie we ons moeten wenden om een oplossing te vindenOok nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting dat een (BTW) factuur op een specifieke naam moet staan.
  • E-mailadres: Nodig om een boekingsbevestiging te kunnen sturen en nodig voor eventuele correspondentiekortom voor klantcontact en communicatie
  • Telefoonnummer: Nodig ingeval we contact op willen nemen in bijzondere situaties.
  • Woonadres: Nodig om te weten naar welk adres we een eventueel bestelde cadeaubon en/of het boekje Flying Skills op moeten sturen

Derde Partijen

Voor het afwikkelingen van de (geautomatiseerde) betalingen werkt SimFlying samen met Mollie BV.  Bij een betaling die via Mollie BV verloopt – bijvoorbeeld iDEAL – registreert Mollie BV uw bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer komt niet in het verwerkingssysteem van SimFlying terecht. SimFlying kan via een beveiligde verbinding met  Mollie BV het bankrekeningnummer van een klant opvragen teneinde een retourbetaling te kunnen doen ingeval van annulering van een boeking.

Cookies en soortgelijke technologie

SimFlying’s website maakt gebruik van cookies en registratie van IP-adressen.

Derde partijen zoals Google en Facebook registreren uw bezoek aan de website van SimFlying. Deze gegevens bieden SimFlying inzicht in het gebruik van de website.

Delen en bewaren van persoonsgegevens

SimFlying deelt persoonsgegevens niet.

Verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een aan de website van SimFlying gekoppelde digitale database. Deze database is beveiligd tegen toegang door onbevoegden en tegen  datadiefstal en zodoende slechts toegankelijk voor geautoriseerde (medewerkers) van SimFlying.

Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur die nodig is voor de bedrijfsvoering van SimFlying en uiterlijk de duur die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, onder andere de Belastingwetgeving. We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunt u zien op de factuur die u na het maken van een boeking of bestellen van een cadeaubon hebt ontvangen van SimFlying. Op verzoek kan SimFlying de betreffende gegevens verwijderen uit de boekings-database. De facturen van een specifieke boeking dient SimFlying echter te bewaren op grond van de wettelijke bewaartermijn.

Verantwoordelijke entiteit

SimFlying is een handelsnaam van SimVentures B.V. en is gevestigd in Aalsmeer.

Hilversum,  24 juni 2021